Fundacja

Ośrodek K7 jest oddziałem Fundacji Kształcenia Wypoczynku i Rekreacji. Misją Fundacji jest wspieranie środowisk harcerskich na terenie Małopolski poprzez ścisłą współpracę z Związkiem Harcerstwa Polskiego Chorągwią Krakowską oraz jednostkami podległymi. Współpraca ta realizowana jest poprzez: organizowanie wszelkiego rodzaju form wypoczynku dla dzieci i młodzieży, wspieranie kadry instruktorskiej w jej codziennych działaniach, współpracę ze sponsorami oraz wspieranie materialne i organizacyjne ZHP Chorągwi Krakowskiej.

Oddziały